Publicaties / Publications

Artikelen / Articles

Bijdragen aan boeken / Contributions to books

Boeken / BooksArtikelen / Articles

Aanvulling bij lijst tot 1991 / Addition to the list before 1991

Haes, W.F.M. de, Samenvatting van het Rapport 'Literatuurstudie naar de effecten van GVO. Bijlage 8 (p 158 - 170) in : Kommissie Nationaal Plan GVO . Opzet en ontwikkeling van Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding Staatsuitgeverij 's Gravenhage, 1978.

Schuurman, J.H. , W.F.M. de Haes & J. Huisman. Effects of the automatic telephone answering service on venereal disease in Rotterdam. The Health Education Journal, Quarterly of the Health Education Council, London, 1980 (vol 39 , nr 2 ) 47 - 51

Liedekerken, P., R. Jonkers, W.F.M. de Haes, G.J. Kok, en J.A.M Saan. GVO en beleidsontwikkeling; randvoorwaarden voor effectiviteit. GVO/Preventie, jaargang 9, maart 1988 nr 1 pag 7-20

Na 1991 / After 1991

Haes , Willy F.M. de , Research and Health Education. Hygie, International Journal of Health Education. 1991 (10) 13-15.

Saan,J.A.M. en W.F.M. de Haes, Werken in de Delta. GVO in Nederland: terugblik en perspectief. TSG1992 (70) 51-60.

Haes, W.F.M. de. Het nut van reviewstudies voor gedragsgerichte interventies: de casus van alcohol- en drugsvoorlichting. (Redactioneel). TSG,2000 (78) 329 – 330.

Haes, W.F.M. de, Aan welke eisen moet een reviewstudie voldoen? Een repliek. TSG, 2001 (79) 58 - 59

Swart, W.J.A.M., J.A.M. van Oers, en W.F.M. de Haes, Gebruik van de Gezondheidsbarometer in de arbozorg. TSG, 2001 (79) 124 – 125

Swart, W., J., Bleeker, W. de Haes. The Rotterdam Local Health Information System 1987-2000: from Rebus and the health barometer to the health monitor. Scandinavian Journal of Public Health 2002,(30), supplement 59, 63-71.

Haes, W.F.M. de en Voorham, A.J.J. Worstelen met wijkgericht werken (Redactioneel) TSG 2002 (80) 415 - 416

Haes, W.F.M. de, A.J.J. Voorham, en J.P. Mackenbach, , Wijkgericht werken aan gezondheidsbevordering in vier achterstandswijken in Rotterdam. 1. Opzet, uitgangspunten en beschrijving van het proces. TSG 2002 (80) 425 - 430

Voorham, A.J.J., W.F.M. de Haes, en J.P. Mackenbach, , Wijkgericht werken aan gezondheidsbevordering in vier achterstandswijken in Rotterdam. 2. Leerpunten uit de praktijk TSG 2002 (80) 431 – 435

Haes, W.F.M. de. Hoe bereiken we duurzame gezondheidsbevordering? TSG 2002(80) 291 – 293

Voorham, A.J.J. en W.F.M. de Haes. Rotterdam en wijkgerichte gezondheidsbevordering : wijze lessen ! In : J. Jansen, A.J. Schuit en F. v.d. Lucht. Tijd voor gezond gedrag : bevordering van gezond gedrag bij specifieke groepen / - Bilthoven : RIVM, 2002. - pp. 147 - 149.

Saan, Hans en Willy de Haes,. Een referentiekader voor Gezondheidsbevordering. TSG 2004 (82) 208 - 211 [+ reacties op het referentiekader p. 212 - 220]

Saan, Hans en Willy de Haes,. Passend onderzoek voor Gezondheidsbevordering. TSG 2005 (83) 456 – 461 [+ reacties op onderzoek en referentiekader p. 461 – 473]

Haes, Willy de en Jan Burema,. Overdrijven als voorlichtingsstrategie? (Redactioneel) TSG 2006 (84) 65 – 66

Saan, Hans en Willy de Haes,. Twintig jaar Ottawa Charter (Redactioneel) TSG 2006 (84) 447 - 450Bijdragen aan boeken / Contributions to books

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemeenten en Milieu, Blauwe Reeks nr 55. VNG 1974 (lid van de werkgroep die het rapport produceerde).

Haes, W.F.M. de en J.H. Schuurman. Voorlichting en Onderzoek. In: Gent, B. van en J. Katus (Red.) Voorlichting. Theorieën, werkwijzen en terreinen. Samson. Alphen aan den Rijn. 1980. p. 65 – 86.

Haes, W.F.M. de en J.H. Schuurman. Voorlichting over seksueel overdraagbare aandoeningen. In: Stolz, E. en D. Suurmond (Red.). Seksueel overdraagbare aandoeningen. Stafleu, Alphen aan den Rijn. 1982. p. 57 – 71.

Haes, W.F.M. de en J.H. Schuurman. Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding: benaderingen en onderzoek. In: Gent, B. van en J. Katus (Red.) Voorlichting. Theorieën, werkwijzen en terreinen.(2e herziene druk). Samson Sociale en Culturele Reeks. Samson Uitgeverij, Alphen aan de Rijn, 1984. p. 214 – 232.

Visser, A.Ph en W.F.M. de Haes. De rol van angst in G.V.O.: Inleiding. In: Visser, A.Ph. en W.F.M. de Haes (Red.). Angst en gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (gvo). WEGO (Werkgroep GVO-Onderzoek), Landelijk Centrum GVO, VU Uitgeverij, 1987. p. 1 – 27.

Haes, Willy de en Adriaan, Ph. Visser. Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding. In : Klandermans, Bert en Erwin Seydel (Red.). Overtuigen en activeren. Publieksbeïnvloeding in theorie en praktijk.Van Gorcum. Assen / Maastricht. 1987. p. 168 – 181.

Haes, W.F.M. de . Basisgezondheidsdienst, GVO en Jealth Promotion. In: Schrameijer, F., J.M. Boot, E. Jurg, H. Saan, C. Tonnaer & J. van der Velden (Red.) De Nota 2000 ter discussie. Reeks Gezondheidsbeleid – Deel 2. Samson Stafleu, Alphen aan de Rijn, 1987. p. 204 – 210.

Haes, W.F.M. de. Leefwijzen. In: Dekker, E. en E. Elsinga (Red.) Mensen en Machten; gezondheidszorg in de jaren 90. Reeks Gezondheidsbeleid – Deel 5. Bohn Stafleu Van Lochem, Houten, 1990. p. 60 – 68.

Saan , Hans en de Haes, Willy. De ontwikkeling van GVO in Nederland; terugblik en perspectief. Hoofdstuk 3 In : Damoiseaux, V. e.a.,1993. (reprint van ‘Werken in de Delta’. TSG 1992).

Hofman, H.A.L. en W.F.M. de Haes. Over preventie en ouderen: een theoretische benadering. In: Schrijvers, A.J.P. (Red.) Handboek Thuiszorg. Utrecht. Tijdstroom. 1994.

Haes W.F.M. de. Het nut van reviewstudies voor gedragsgerichte interventies: de casus van alcohol- en drugvoorlichting. (Redactioneel). TSG, 2000 (78) 329 – 330

Haes, Willy de. Community intervention for minority women's health: responsibility of the society / Willy de Haes. In: Health issues of minority women living in Europe : report from meeting in Göteborg, Sweden 11- 12 november 1999 / WHO, Regional Office for Europe, National Institute of Public Health, Stockholm, Healthy City Project Göteborg. - Göteborg : (S.N.), 2000; pag 94

Haes de W.F.M. & L. Vaandrager Bevorderen van gezond gedrag bij lage sociaal-economische groepen: wat werkt en wat niet? In: Stronks,K. & Hulshof J. De Kloof verkleinen. Theorie en praktijk van de strijd tegen sociaal-economische gezondheidsverschillen. Assen: Van Gorcum. (2001).Boeken / Books

Haes, W.F.M. Gedragswetenschappelijk onderzoek ten dienste van Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (GVO) (Proefschrift). Swets en Zeitlinger, Lisse. 1983

Haes, W.F.M. de, A. de Jong en W.I. van der Meijden (Red.) Van ziektebehandeling naar vrouwenhulpverlening. Van Gorcum, Assen/Maastricht. 1986

Visser, A.Ph. en W.F.M. de Haes (Red.). Angst en gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (gvo). WEGO (Werkgroep GVO-Onderzoek), Landelijk Centrum GVO, VU Uitgeverij, 1987.

Garretsen, Henk., Willy de Haes en Marianne Schrijver (Eds.). Lokaal Gezondheidsbeleid. Reeks Gezondheidsbeleid – Deel 7 .Bohn Stafleu Van Lochem, Houten, 1994.

Haes, Willy, Thea van Schaik, Liesbeth Bisschop en Wim van der Meijden (Red.). Gynaecologische zorg en Vrouwenhulpverlening. Van Gorcum. Assen. 1996

Saan, Hans en Willy de Haes. Gezond effect bevorderen; het organiseren van effectieve gezondheidsbevordering. NIGZ. Woerden. 2005.