C.V. / Bio

Nederlands

EnglishNederlands

Dr. Willy de Haes werd opgeleid als Sociale Psycholoog aan de Universiteit van Leuven (België).

Sinds 1971 is hij verbonden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in Rotterdam (Nederland). Hij begon als onderzoeker naar de gevolgen van gezondheidsvoorlichtingprogramma’s, waarop hij zijn thesis heeft gebouwd.

Hij promoveerde aan de Universiteit van Nijmegen (Nederland) op een thesis met als titel: "Gedragswetenschappelijk onderzoek ten dienste van Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding".

Hij werd hoofd van de afdeling Gezondheidsvoorlichting in Rotterdam (Nederland), en later van de afdeling Gezondheidsbevordering.

Sinds 1990 combineerde hij deze functie met de positie als Coördinator van het Gezonde Stad project in Rotterdam (een deel van het Europese Netwerk van WHO Gezonde Steden).

Van 2000 t/m 2007 is hij staflid van de stafafdeling Monitoren en Onderzoek van Gemeentelijke gezondheidsdienst.

Tussen 2002 en 2004 organiseerde hij een reeks van vier conferenties over de beste implementatie en de beste evaluatie op de acties van de bevordering van de gezondheid, samen met Hans Saan van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ).

Op basis van de input in de conferenties, werd een Referentiekader voor de Gezondheidsbevordering ontwikkeld. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf subsidie om een boek over hetzelfde onderwerp te schrijven. Dit werd gepubliceerd in 2005 onder de titel "Gezond effect bevorderen". Het Referentiekader is nu beschikbaar in vele talen.

In november 2007 nam hij afscheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De gemeente Rotterdam kende hem bij die gelegenheid de Erasmuspenning toe wegens verdiensten voor de Rotterdamse bevolking.English

Dr. Willy de Haes was educated as a Social Psychologist at the University of Louvain (Belgium).

Since 1971 he has been connected to the Municipal Health Department in Rotterdam (The Netherlands). He started as a researcher on the effects of health education programmes, on which he has built his thesis.

He got his Ph.D. at the University of Nijmegen (The Netherlands) on a thesis entitled: "Behavioural Sciences Research at the service of Health Promotion and Education".

He became head of the Health Education Unit, and later of the Health Promotion Unit.

Since 1990 he combined this function with the position as coordinator of the Healthy Cities Project in Rotterdam (Part of the WHO European Network of Healthy Cities).

From 2000 until 2007 he has been a senior member of the Staff bureau of the Municipal Health Department.

Between 2002 and 2004 he organized a series of four conferences on Best Implementation and Best Evaluation on Health Promotion Interventions together with Hans Saan, who worked at the Dutch Centre for Health Promotion.

Based on the input at the conferences, a Reference Frame for Health Promotion was developed. The Ministry of Health then appointed subsidy to write a book on the same topic. This was published in Dutch in 2005. The Reference Frame is also available in other languages.

In November 2007 he parted from the Municipal Health Department Rotterdam-Rijnmond. The city of Rotterdam honoured him with the Erasmus Award because of his merits for the population of Rotterdam.